Investeren in vastgoed

Investeren in vastgoed

Investeren in vastgoed kan een goed alternatief zijn voor beleggen in aandelen of participeren in beleggingsfondsen. Bij een investering in vastgoed dient wel kritisch gekeken te worden naar de diverse factoren aangaande de aankoop van een beleggingspand. Hierbij dient bijvoorbeeld gedacht te worden aan de huurwaarde. Is de huidige huur marktconform en wat is de te verwachten ontwikkeling aangaande de te realiseren huuropbrengst in geval van wederverhuur. Daarnaast dient ook kritisch gekeken te worden naar toekomstige onderhoudskosten van het vastgoed. Een ogenschijnlijk hoog rendement kan behoorlijk onder druk komen te staan indien u als verhuurder wordt geconfronteerd met onverwachte onderhoudskosten en u dus extra moet investeren.

Bouwtechnische keuring vastgoed

Bij een bouwtechnische keuring kunnen eventuele onderhoudskosten in kaart worden gebracht. Tot slot dient, met name in geval van een investering in bedrijfsmatig vastgoed, gekeken te worden naar de verhuurbaarheid. Wat is de te verwachten termijn waarbinnen een leeggekomen bedrijfsruimte weer opnieuw verhuurd kan worden? Locatie, staat van onderhoud en huurprijs spelen een doorslaggevende rol bij het investeren in vastgoed.

Meer weten over investeren in vastgoed? Vul uw gegevens in!

Aanhef    Dhr.    Mw.
   
Versturen