Aankoopmakelaar

Indien u als belegger elders een beleggingspand op het oog heeft en bij de aankoop begeleiding & advies wenst te ontvangen dan kunt u ons kantoor inschakelen als uw aankopend makelaar.

Gedurende het gehele aankoopproces zijn wij u bij de volgende aspecten van dienst:

 • Wij werken een waardebepaling uit zodat u uiteindelijk het juiste bedrag betaalt voor uw belegging. Bij de waardebepaling wordt onder andere gekeken naar het metrage, locatie, staat van onderhoud, hoogte van de huidige huren, hoogte van de marktconforme huren, hoogte van de huren volgens het puntentelsysteem (in geval van woonruimte);
 • Wij verzorgen de onderhandeling namens u;
 • Wij vragen indien gewenst zelfstandig een kredietbeoordeling op voor de zittende huurders;
 • Wij plannen indien nodig een bouwkundige inspectie in en arrangeren het bezoek van de bouwkundig inspecteur met verkoper;
 • Wij helpen u indien nodig op weg bij de juiste bank of intermediair voor de aanvraag van uw hypothecaire lening;
 • Wij toetsen of de huidige wijze van verhuur (in geval van woonruimte) overeenkomt met de gemeentelijke voorschriften. Indien er per gemeentelijk woonadres/woning sprake is van meerdere bewoners/huurders/huurovereenkomsten, dan kan het zijn dat de huidige huursituatie niet voldoet aan de voorschriften van Bouw- en Woningtoezicht.
 • Wij toetsen in geval van woonruimte hoe de huidige huur zich verhoudt tot de hoogte van de huur volgens het puntentelsysteem. Door dit in kaart te brengen wordt ook het financiële risico inzichtelijk gemaakt indien een zittende huurder een huurverlaging verzoekt (eventueel middels tussenkomst van de huurcommissie);
 • Wij vergelijken (in geval van bedrijfsruimte) de huidige huur van het bedrijfspand (winkel, kantoor, bedrijfshal) met de te realiseren huur in geval van wederverhuur. Op deze wijze krijgt u een realistisch beeld wat uw toekomstig rendement zal bedragen indien huidige huurder de huurovereenkomst beëindigt;
 • Wij beoordelen of de huidige huurovereenkomsten juist zijn opgesteld en wijzen u op eventuele onvolkomenheden/risico's;
 • Indien uw belegging onderdeel uitmaakt van een Vereniging van Eigenaars (VVE) bestuderen wij namens u de notulen, splitsingsakte, meerjarenonderhoudsplan etc. en wijzen u op eventuele risico's. Geplande verbouwingen zonder voldoende financiële middelen en een te lage maandelijkse bijdrage zullen resulteren in een eenmalige bijdrage of (tijdelijke) verhoging van de maandelijkse bijdrage;
 • Wij stellen de voorlopige koopovereenkomst op. Indien verkopend makelaar deze opmaakt dan zullen wij deze koopovereenkomst namens u nazien. Een koopovereenkomst voor verhuurd onroerend goed wijkt in verband met de huursituatie en het feit dat verkoper het object niet zelf bewoont op diverse punten af van een reguliere koopovereenkomst;
 • Wij adviseren u met betrekking tot de keuze van notaris en begeleiden ook dit proces namens u tot en met het notarieel transport. Niet elke notaris is even ervaren met de verkoop van verhuurd onroerend goed dus ook hier draagt de juiste keuze van een notaris bij tot een gestroomlijnder aankoopproces;
 • Wij brengen u in contact met enkele woningverhuurmakelaars/beheerders indien gewenst.

Voor het verzorgen van het gehele aankoopproces brengen wij in rekening 1,5% van de koopsom te vermeerderen met BTW.
In het geval de betreffende aankoop niet doorgaat hanteren wij een tarief van € 165,- per uur te vermeerderen met BTW met een maximum van € 500,- te vermeerderen met BTW.

Ook in het geval u specifieke vragen heeft over beleggen in vastgoed in het algemeen of ons oordeel wenst te ontvangen over een beleggingspand welke u overweegt aan te kopen dan kunt u bij ons terecht voor advies. In beide gevallen maken wij graag een afspraak met u bij ons aan kantoor.

In het geval een oriënterend gesprek met betrekking tot een specifiek beleggingspand resulteert in een uiteindelijke aankoop met ons kantoor als uw aankoopmakelaar dan worden de initiële kosten uiteraard verrekend met de uiteindelijke makelaarscourtage.

Wilt u meer weten over onze dienstverlening als aankoopmakelaar? Vul uw gegevens in en wij nemen contact met u op.

Meer weten over ons kantoor als uw aankopend makelaar?

Vul uw gegevens in en wij nemen contact met u op.

Aanhef    Dhr.    Mw.
   
Versturen